НАДРОБЀНОСТ

НАДРОБЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на надробен; раздробеност, надребненост. Тая лека среща между контрастните цветове ги сближава, обединява в единна цветна гама. Избягва се надробеността, афишната пъстрота. Изк., 1950, кн. 3, 192.

Списък на думите по буква