НАДРО̀БЯНЕ

НАДРО̀БЯНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надробям и от надробям се; надробяване.

Списък на думите по буква