НАДРУ̀НДЯНЕ

НАДРУ̀НДЯНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надрундям и от надрундям се; натруфяне, навличане.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908. Друга форма: надръ̀ндяне.

Списък на думите по буква