НАДРУ̀СВАНЕ

НАДРУ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от надрусвам и от надрусвам се.

Списък на думите по буква