НАДРЪ̀ГВАНЕ

НАДРЪ̀ГВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надръгвам1; надръгнуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАДРЪ̀ГВАНЕ

НАДРЪ̀ГВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надръгвам2 и от надръгвам се; начесване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква