НАДРЪ̀ГНА

НАДРЪ̀ГНА1. Вж. надръгвам1 и надръгнувам.

НАДРЪ̀ГНА

НАДРЪ̀ГНА2. Вж. надръгвам2.

Списък на думите по буква