НАДРЪ̀ГНУВАНЕ

НАДРЪ̀ГНУВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надръгнувам; надръгване1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква