НАДРЪ̀НДВАНЕ

НАДРЪ̀НДВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надръндвам и от надръндвам се; натъпкване, напълване, наблъскване.

НАДРЪ̀НДВАНЕ

НАДРЪ̀НДВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надръндвам се1; надръндяне1.

НАДРЪ̀НДВАНЕ

НАДРЪ̀НДВАНЕ3, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надръндвам се2; надръндяне2.

Списък на думите по буква