НАДРЪ̀НДЯНЕ

НАДРЪ̀НДЯНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надръндям се1; надръндване1.

НАДРЪ̀НДЯНЕ

НАДРЪ̀НДЯНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надръндям се2.

Списък на думите по буква