НАДРЪ̀НКВАНЕ

НАДРЪ̀НКВАНЕ1 ср. Разг. Пренебр. Отгл. същ. от надрънквам и от надрънквам се; наплещване, наплескване, набръщолевяне, набрътвяне.

НАДРЪ̀НКВАНЕ

НАДРЪ̀НКВАНЕ2 ср. Разг. Пренебр. Отгл. същ. от надрънквам се1; надрънчаване.

НАДРЪ̀НКВАНЕ

НАДРЪ̀НКВАНЕ3, мн. -ия, ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от надрънквам се2; напиване, препиване, натряскване, насмукване, налокване, нарязване, напоркване, накъркване, насвиркване, нафиркване, насвяткване, натаралянкване, нацокване, насмъркване.

Списък на думите по буква