НАДРЯ̀МВАНЕ

НАДРЯ̀МВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от надрямвам се.

Списък на думите по буква