НАДСКО̀КВАНЕ

НАДСКО̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от надскоквам и от надскоквам се; надскачане, надскачване.

Списък на думите по буква