НАДСКОРЯ̀ВАМ

НАДСКОРЯ̀ВАМ, -аш, несв.; надскоря̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Диал. Надпреварвам, надбързвам; надварквам, надварям, надваркувам, надварювам. надскорявам се, надскоря се страд.

НАДСКОРЯ̀ВАМ СЕ несв., непрех. Диал. Надпреварвам се, съревновавам се с някого по бързина; надбързвам се, надварквам се, надварям се, надваркувам се, надварювам се. Народното въображение е преобърнало трите реки на три сестри, които подир една препирня, коя е най-бърза, наговорили се да преспят при Одрин, и заранта, която първа подрани, да повика и другите, за да тръгнат и се надскоряват. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 135.

Списък на думите по буква