НАДСЛО̀ВИЕ

НАДСЛО̀ВИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Надслов. Г-н Д. В. Манчев .. ми изпрати една новонапечатана своя книжка с надсловие: Въстанието и клането в Батак. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 82.

Списък на думите по буква