НАДСМЍВАНЕ

НАДСМЍВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надсмивам се; присмиване, подигравка, осмиване. Това е ново нещо в нашата младенческа литература, нов жанр в нея; неизчерпаем изблик от духовити, весели, живоструйни шеги и надсмивания. Ив. Вазов, НО, 30.

Списък на думите по буква