НАДСМО̀ГВАНЕ

НАДСМО̀ГВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надсмогвам и от надсмогвам се; насмогване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква