НАДСТЀНЕН

НАДСТЀНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Техн. Който е разположен, намира се над стена. Върху зид, който достига само над гредореда, се поставя надстенна греда. Вл. Брънеков и др., СД, 56.

Списък на думите по буква