НАДСТРЀЛВАМ

НАДСТРЀЛВАМ, -аш, несв.; надстрѐлям, -яш, мин. св. -ях, св., прех. Стрелям по-точно или по-далече от някого или нещо, надминавам в стреляне, по стрелба. С тази пушка ще ви надстрелям всички. // За огнестрелно оръжие — годен съм за по-далечна и по-точна стрелба от друг, стрелям по-добре и по-точно от друг. Новият модел пистолет надстрелва всички подобни образци. надстрелвам се, надстрелям се страд.

НАДСТРЀЛВАМ СЕ несв., непрех. Състезавам се, съревновавам се с някого в стрелба. Ходиха из южните заливи с открит баркас за риба, надстрелваха се с нови белгийски револвери и когато Петко улучваше по-точно целта, Гарибалди мръщеше вежди. Ст. Сивриев, ПВ, 61.

Списък на думите по буква