НАДСТРЀЛВАНЕ

НАДСТРЀЛВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надстрелвам и от надстрелвам се. На полигона бяха организирани надстрелвания с пушка.

Списък на думите по буква