НАДСТРО̀ЕЧЕН

НАДСТРО̀ЕЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Филос. Който се отнася до надстройка2. Надстроечни обществени явления.

Списък на думите по буква