НАДСТРО̀ЙВАНЕ

НАДСТРО̀ЙВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надстройвам и от надстройвам се; надстрояване. Надстройване на сгради.Продава се плоча за надстройване на втори етаж.

Списък на думите по буква