НАДСТРО̀ЙКА

НАДСТРО̀ЙКА1 ж. 1. Допълнително построена отгоре част на сграда. Къщичката на бай Тома беше на един кат с таванска надстройка. А. Гуляшки, ДМС, 189. Необходимо е да се изградят надстройки и пристройки към училищата. ВН, 1959, бр. 2594, 2.

2. Допълнително направена част, обикновено на шкаф, гардероб и под., която се поставя върху основната част. Продавам трикрилен гардероб с надстройка.

3. Мор. Затворено помещение на кораб, разположено върху палубата от борд до борд, в което са разположени каюти, салони и др. Откъм пристанището се показа кораб: виждаха се поредицата от двойни мачти, коминът,.., ослепително бялата надстройка с четвъртити прозорци. Н. Антонов, ВОМ, 150.

НАДСТРО̀ЙКА

НАДСТРО̀ЙКА2 ж. Филос. В марксистката философия — исторически обусловена съвкупност от политическите, правните, моралните, философските, естетическите и религиозните възгледи на обществото, които се определят от икономическата база, както и съответстващите им учреждения. Вулгарният социологизъм не е в състояние да покаже действителното развитие .. на надстройките, според тяхното специфично съдържание и форма. Гошкин, ЛФ, 1956, бр. 1, 3. — Аз едва сега разбрах, че изкуството е надстройка. Каквото е обществото, такова е и изкуството му. НК, 1958, бр. 29.

— Рус. надстройка.

Списък на думите по буква