НАДСТРОЯ̀ВАНЕ

НАДСТРОЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надстроявам и от надстроявам се; надстройване. Сградата е двуетажна с възможност за надстрояване при евентуално разрастване на института и ще бъде снабдена с всички необходими инсталации и апаратура. ВН, 1958, бр. 2193, 4. Друга форма на жилищен строеж е надстрояването на някои малоетажни, предимно кооперативни сгради. ОФ, 1950, бр. 1801, 4.

Списък на думите по буква