НАДТЕЖА̀ВАНЕ

НАДТЕЖА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от надтежавам; натежаване, натягане, надтягане.

Списък на думите по буква