НАДТЍЧВАНЕ

НАДТЍЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надтичвам и от надтичвам се; надбягване, надгонване. От дете той обичаше игрите, надтичването, катеренето по дърветата. Ст. Дичев, ЗС I, 79. След тия доверителни разкази идеха песните, скоковете и надтичването, идеше маршировката и стрелбата. Ст. Дичев, ЗС I, 426.

Списък на думите по буква