НАДТУ̀РЯМ

НАДТУ̀РЯМ1, -яш, несв.; надту̀ря, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. 1. Слагам, турям нещо над определеното количество, турям повече, отколкото трябва.

2. Слагам, турям още; притурям.

3. Слагам, турям отгоре над нещо. надтурям се, надтуря се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАДТУ̀РЯМ

НАДТУ̀РЯМ2, -яш, несв.; надту̀ря, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Прехвърлям, преминавам. Дори петли първи пропеяли, / той помина Качанска клисура; / дори зора утро зазорила, / той надтури Косовска нахия. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 153. надтурям се, надтуря се страд.

— От Н.Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква