НАДТУ̀РЯНЕ

НАДТУ̀РЯНЕ1, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надтурям1 и от надтурям се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАДТУ̀РЯНЕ

НАДТУ̀РЯНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надтурям2 и от надтурям се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква