НАДТЪРЧА̀ВАНЕ

НАДТЪРЧА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надтърчавам и от надтърчавам се; надбягване, надтичване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква