НАДУ̀ВЕН

НАДУ̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Който се надува, напълва се с въздух, за да може да се използува; надуваем. Започнат е строеж и използуването на надувни складове за зърнени храни. М. Ганева, ГМ (превод), 144. В много страни се правят опити за създаване на надувни сгъваеми самолети от здрави ципи. М. Ганева, ГМ (превод), 145. Надувна лодка. Надувни дюшеци.

Списък на думите по буква