НАДУ̀МКВАНЕ

НАДУ̀МКВАНЕ1, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от надумквам1 и от надумквам се; натъпкване, наблъскване, набумкване, надънване2.

НАДУ̀МКВАНЕ

НАДУ̀МКВАНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надумквам2 и от надумквам се; набиване1, пребиване.

Списък на думите по буква