НАДУ̀НДЯМ

НАДУ̀НДЯМ СЕ, -яш се, несв.; наду̀ндя се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Диал. Разсърдвам се, надувам се; нацупвам се, намусвам се, навъсвам се, надундурям се, надурлям се.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква