НАДУ̀ПЧУВАНЕ

НАДУ̀ПЧУВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надупчувам и от надупчувам се; надупчване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква