НАДУ̀ТОСТ

НАДУ̀ТОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество или състояние на надут. Анет .. се смееше свободно и дори малко разпуснато, без надутост и престореност. Д. Ангелов, ЖС, 218. Златан не можа докрай да задържи надутостта си. Покани Михо на чаша вино. К. Петканов, БД, 20. Клативрат прекъсна монолога на ответника и се обърна с една самосъзнателна надутост към съдията: — Господине, я слушай мене... М. Георгиев, Избр. разк., 199. Надутост на план.

Списък на думите по буква