НАДУ̀ХВАНЕ

НАДУ̀ХВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надухвам и от надухвам се.

Списък на думите по буква