НАДФЪ̀РЛЯНЕ

НАДФЪ̀РЛЯНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надфърлям и от надфърлям се; надхвърляне, надфърлюване, надвъргване.

— Друга (диал.) форма: надвъ̀рляне.

Списък на думите по буква