НАДХВРЪ̀КВАМ

НАДХВРЪ̀КВАМ, -аш, несв.; надхвръ̀кна, -еш, мин. св. -ах и надхвъ̀ркам, ‑аш, св., прех. Хвръквам по-високо или по-далече от някого или нещо. На 27 декември Михалаки Георгиев .. потегли за Плевен. Елегантно облечен, той като че ли бе готов да хвръкне като лекокрила лястовица и да надхвръкне влака за към Плевен. СбЦГМГ, 115. Сокол фърка и надфърка, / и надфърка тънко мреже. Нар. пес., СбНУ XLVI, 84. надхвръквам се, надхвръкна се, надхвъркам се страд.

— Друга (диал.) форма: надфръ̀квам.

Списък на думите по буква