НАДХВРЪ̀КНА

НАДХВРЪ̀КНА. Вж. надхвръквам.

Списък на думите по буква