НАДХВЪ̀РЛЯМ

НАДХВЪ̀РЛЯМ, -яш, несв.; надхвъ̀рля, -иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Рядко. Хвърлям нещо по-високо или по-далече от някой друг или нещо друго. ● Обр. Неговите [на пен-клуба] членове имат само едно-единствено оръжие: перото. Това оръжие понякога надхвърля снарядите на най-дългобойните оръдия. А. Каралийчев, С, 84.

2. За бомба, куршум, снаряд, стрела и под. — при целене, стрелба по нещо — минавам над целта, без да я засегна; прехвърлям. Бомбите са разбиваха или о скалата под монастира или ни надхвърляха. НБ, 1876, бр. 37, 144. Брънзата погледна победоносно, усмихна се пак и пак завъртя втората тояга над главата си. Но този път тоягата надхвърли целта и дори щеше да удари едно от момчетата, което беше минало точно зад отвъдните шапки. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 265.

3. Превишавам нещо, прието като граница, мярка, предел; надминавам, надвишавам. От дълги години животът на преспанци течеше като тиха вода по определено, открай време издълбано корито и не се помнеше вече водата да е прииждала буйно, да е надхвърляла високите брегове. Д. Талев, ЖС, 70-71. Тази година .. ние обещаваме далеч да надхвърлим нашите миналогодишни добиви. ОП, 99. Надхвърлям мярката.

4. Превъзхождам някого или нещо по качества; надминавам, надраствам. Тая статия не надхвърля нито по стил, нито по идейни развития писаното върху Книжовното дружество в печата по-рано. М. Арнаудов, БКД, 212. Десетина години писах икони и не надхвърлих това, което ме научи на времето един тревненски зограф. В. Геновска, СГ, 133. Тя е проявила жив интерес към военните въпроси, искала е да научи от Ганчев работи, които надхвърлят рамките на обикновеното женско любопитство. Й. Демирев и др., ОС, 57.

5. Надвишавам, надминавам някакво количество от нещо. Костадин си припомни, че за мелницата и машините ще трябват около осемстотин хиляди лева и то при най-неточни изчисления,.. Всъщност сумата щеше да надхвърли милион. Ем. Станев, ИК I и II, 18. Групата в селото надхвърли десет души, а Владо работеше за привличането на нови членове. Сл. Трънски, Н, 95. Тя не познаваше селото и не изпитваше желание да го опознае, откакто бяха женени с Методи, всичкият ѝ престой в Рахово не надхвърли една седмица. А. Гуляшки, ДМС, 23. // Минавам, прехвърлям известна възраст. Обикновено говореше Йордан Иванов, тогава вече надхвърлил 60 години, но бодър, с изправена снага. П. Динеков, Сб??СЕП, 545-546. Надхвърлил петдесетте, той беше запазен, червендалест, с позагладено лице, избръснат. Кр. Григоров, Р, 110. надхвърлям се, надхвърля се страд.

НАДХВЪ̀РЛЯМ СЕ несв., непрех. Състезавам се с някого в хвърляне. — На̀ ти тая златна топка, па иди да се надхвърляте с дърваря. Който хвърли по-високо топката, той ще вземе блатото. Ран Босилек, Р, 121. — Стига сме играли като деца. Да се надхвърляме! — провикна се един млад хайдутин. Ив. Гайдаров, ДЧ, 121.

— Друга (диал.) форма: надвъ̀рлям.

Списък на думите по буква