НАДХЛЪ̀ЗВАМ

НАДХЛЪ̀ЗВАМ, -аш, несв.; надхлъ̀зна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. надхлъ̀знат, св., прех. Спец. Премествам, придвижвам едно нещо върху друго, по повърхността на друго с хлъзване, хлъзгане. надхлъзвам се, надхлъзна се страд.

НАДХЛЪ̀ЗВАМ СЕ несв.; надхлъ̀зна се св., непрех. Спец. Обикн. за земен или въздушен пласт и под. — преместтвам се, придвижвам се с хлъзване, хлъзгане върху друг, по повърхността на друг. Топлият въздух от южната част на циклона се движи на североизток и постепенно се надхлъзва над намиращия се пред него по-студен въздух. Геогр. VIII кл 1965, 42. Когато горното бедро на една полегнала или наклонена гънка се скъса и се надхлъзне .. върху долното бедро (или върху други скали), образува се навлак. Р. Христов и др., Г, 92.

Списък на думите по буква