НАДХЛЪ̀ЗНАТ

НАДХЛЪ̀ЗНАТ, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от надхлъзна като прил. Спец. Обикн. за земен или въздушен пласт — който се намира, разположен е върху друг като следствие, резултат от надхлъзване. Според положението си гънките [на земните пластове] биват правилни, наклонени, полегнали или надхлъзнати. Геогр. VIII кл, 1965, 74. Състои се [планината] от една главна и няколко второстепенни вериги,.., от надхлъзнати покривни плочи. Й. Радичков и др., ГСП, 6.

Списък на думите по буква