НАДХО̀ДВАНЕ

НАДХО̀ДВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от надходвам и от надходвам се; надхождане.

Списък на думите по буква