НАДХО̀ДУВАНЕ

НАДХО̀ДУВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надходувам и от надходувам се; надходване, надхождане.

Списък на думите по буква