НАДХО̀ЖДАНЕ

НАДХО̀ЖДАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надхождам и от надхождам се; надходване.

Списък на думите по буква