НАДХОРАТЯ̀ВАНЕ

НАДХОРАТЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надхоратявам и от надхоратявам се; надприказване, наддумване, надговаряне, надговорване, надхортуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква