НАДЦЀНКА

НАДЦЀНКА ж. Сума, с която се увеличава цената на дадена стока или услуга заради печалба на продавача или заради по-особени, специални условия на тяхното предлагане. Надценката в ресторанта е 20 процента. △ Наливни вина без надценка.

Списък на думите по буква