НАДЦЕНЯ̀ВАНЕ

НАДЦЕНЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надценнявам и от надценявам се. Не само за освобождението на българския народ той възлагаше надежди на училището.. В тоя възглед на Ботев, съдържащ известно надценяване ролята на "училище‑

то",.., се проявява качеството му на просветител и на утопист. Г. Бакалов, Избр. пр, 252-253.

Списък на думите по буква