НАДЧЀТ

НАДЧЀТ м. Финанс. Начет, начитане3. При ревизията на магазинера беше съставен акт за надчет. △ След проверката надчетът беше намален.

Списък на думите по буква