НА̀ДЧОВЀШКИ

НА̀ДЧОВЀШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който надминава, надхвърля естествените, нормалните физически или духовни възможности на човека; свръхчовешки. Не бива да надценяваме мъченичеството им като израз на надчовешка душевна сила. Те умирали, за да се преселят от зло към добро. В. Мутафчиева, ИКМ, 97. Над теснонационалното и племенното .. артистът постави едно надчовешко прозрение, едно самобитно углъбяване, което правеше от изпълнението му .. чисто художническо ликуване. БНТ, 1940, бр. 201, 4.

2. Като същ. надчовешко <то> ср. Явления, мисли, чувства и др., които надминават, надхвърлят естественото, нормалното за човека. С възторг цитираха поети с песни за далечното, неземното, надчовешкото. Г. Стаматов, Разк. II, 94.

Списък на думите по буква