НАДША̀ХТЕН

НАДША̀ХТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Спец. Който е разположен, намира се над някаква шахта; надшахтов. В зависимост от разположението на оста на шахтата тя [подземната уредба] може да има и кула или надшахтна постройка. Ив. Иванов, РМ II, 6. Във всеки рудник трябва да има аптечки за първа помощ: на повърхността и в надшахтното здание. Хр. Марков, ТБ, 295.

Списък на думите по буква