НАДЪ̀ВЧА

НАДЪ̀ВЧА. Вж. надъвквам.

Списък на думите по буква